CV

Arbetslivserfarenhet

2006-2016
Familjeterapeut inom Funktionell familjeterapi med ungdomar 11-18 år och deras familjer, Uppsala kommun. Under fyra av de åren var jag även teamledare. Parallellt arbetade jag  i mitt företag, H.A. Familjeresurs.

1991-2007
Familjehemssekreterare, Uppsala kommun. Arbetade de första åren även som ungdomshandläggare och fältarbetare.

1990-1991
Kurator på Akademiska sjukhuset, Uppsala.

Utbildning

2015
Magisterexamen i psykoterapi, Linköpings universitet.

2012-2015
Psykoterapeutprogrammet, inriktning familjeterapi, Linköpings Universitet.

2007-2009
Grundläggande psykoterapiutbildning motsvarande steg 1. /Cederberg, Nilsson.

2004-2006
Handledarutbildning. /Abrahamsson

1987-1990
Social linje 140 p, Umeå Universitet.

Vidareutbildning, ett urval.

Funktionell Familjeterapi (FFT), Intensiv hemmabaserad familjebehandling (IHF), Emotionellt fokuserad parterapi (EFT), Haschavvänjningsprogrammet, MI, Tejping, Nätverksutbildning, Kälvesten familjediagnostik. Certifierad FFT-terapeut 2007, 2009 0ch 2012.

Vill du ha referenser?
Välkommen att kontakta mig.

Omdömen

”Jag gillar att du lyssnat på alla, inte bara morsan och farsan. Du håller liksom inte på någon, utan på alla.”
Tonåring


”Hos dig har vi blivit respektfullt bemötta. Du lyckades med konststycket att sätta tonen så alla tre barnen blev positivt inställda till att bidra med sitt. Dessutom har du gett barnen en (oväntat?) positiv bild av hur en terapeut kan vara.”
Förälder


”Som handledare är du bra på att skapa trygghet i rummet. Du är lyhörd och utmanar oss, samtidigt som du hjälper oss att sortera i alla spår.”
Familjebehandlare


”Mycket bra handledning: struktur, tillåtande stämning, kompentent handledare som kan IFO och BBIC.”
Socialsekreterare